makor technologies

אינטרקום תדאור | מערכות אינטרקום לבית פרטי, אינטרקום למשרד

אינטרקום לשער כניסה | אינטרקום לדלת כניסה
אינטרקום לבית פרטי משולב קודן, מאפשר פתיחת דלת בצורה פשוטה וקלה, ללא צורך במפתח. בנוסף, אינטרקום לשער בכניסה מאפשר לדיירי הבית לפתוח את דלת / שער החצר מכל שלוחה או טלפון בבית. ללקוחות אשר יש להם כבר אינטרקום בכניסה, יש אפשרות להוסיף מקודד לפתיחת הדלת בעלות נמוכה, לנוחות המשתמשים.
דגמי האינטרקום לשער בעלי סיומת AV, מאפשרים שימוש כאינטרקום מצלמה(אינטרקום טלוויזיה). בעזרת שימוש במצלמה פנימית וצג חיצוני, האינטרקום לשער מאפשר גם צפייה באנשים הנמצאים בשער.
אינטרקום למשרד, מאפשר פתיחת הדלת ע"י קו טלפון רגיל או ע"י שלוחה במרכזיה. אפשר להגדיר את האינטרקום שיחייג לשלוחה מסויימת (האינטרקום משמש כמכשיר טלפון נוסף) במשרד או שיצלצל בכל הטלפונים במשרד. את ההגדרה עושים במרכזייה עצמה. קיימים מערכות אינטרקום בעלי מצלמה פנימית המאפשרים לראות את האדם שאיתו משוחחים.
 
אינטרקום תדאור לקו טלפון: חוסך תשתיות מיותרות ומאפשר פתיחת הדלת מכל טלפון קוי או אלחוטי ללא צורך לגשת לאפרכסת האינטרקום ליד הדלת. אינטרקום תדאור מתחבר ישירות לקו הטלפון ע"י מתאם טלפון לאינטרקום.
 
 
אינטרקום לבית פרטי - סניף ראשון לציון : טלפון - 03-9507079
אינטרקום לבית פרטי - סניף נהריה : טלפון: 054-2561550
 
אינטרקום לבית פרטי | אינטרקום למשרד | אינטרקום לשער | אינטרקום מצלמה
 
אינטרקום לבית פרטי משולב קודן, המתחבר לקו הטלפון ומאפשר פתיחת הדלת מכל טלפון בבית.
מאפשר פתיחת הדלת מכל מכשיר טלפון בבית (גם אלחוטי).
אין צורך באפרכסת ליד הכניסה ובתשתיות התקנה מסובכות.
קיים דגם CD200-MT-C המשלב מצלמה פנימית
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
229 מדרגים
אינטרקום קודן, המתחבר לקו הטלפון ומאפשר פתיחת הדלת מכל טלפון בבית.
אינטרקום אלומיניום מהודר להתקנה על/תחת הטיח.
מאפשר שדרוג לאינטרקום מצלמה.
* קיים דגם משולב צג LCD מואר להצגת שם המשפחה.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
133 מדרגים
אינטרקום אלומיניום מהודר לקו טלפון.
משולב קודן ותצוגה מוארת להצגת שם המשפחה
פנל מתכתי להתקנה תחת טיח או על הטיח.
אופציה לקודן מואר ומצלמה פנימית.
מאפשר פתיחת 2 שערים.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
72 מדרגים
פאנל אינטרקום אנטי ונדאלי משולב קודן ל-2 משפחות
מתחבר לקו טלפון בעזרת 2 מתאמי קו טלפון
התקנה על/תחת הטיח
כולל גגון נגד גשם
אופציה למצלמה פנימית
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
47 מדרגים
אינטרקום ל-4 דיירים בחיבור לקו טלפון
משולב קודן מואר אנטי ונדאלי
אופציה למצלמה פנימית
התקנה על/תחת הטיל
כולל גגון נגד גשם
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
36 מדרגים
אינטרקום לחצן המתחבר לקו הטלפון בעזרת מתאם דו גידי.
פאנל מתכתי להתקנה על הטיח.
צבע ברונזה או כסף.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
76 מדרגים
אינטרקום המתחבר לקו טלפון.
שלדת אלומיניום להתקנה על/מתחת לטיח.
אופציה למצלמה פנימית.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
69 מדרגים
אינטרקום דו משפחתי המתחבר לקו טלפון.
פאנל אלומיניום מהודר.
אופציה למצלמה פנימית.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
63 מדרגים
אינטרקום המתחבר ישירות לאפרכסת 5 גידים.
מאפשר פתיחת הדלת ישירות מהאפרכסת.
פאנל מתכתי להתקנה על הטיח.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
55 מדרגים
אינטרקום המתחבר ישירות לאפרכסת 5 גידים.
מאפשר פתיחת הדלת ישירות מהאפרכסת.
פאנל אלומיניום מהודר להתקנה על/תחת הטיח.
אופציה למצלמה פנימית ולקודן מואר.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
42 מדרגים
אינטרקום מהודר לבית דו משפחתי.
מתחבר ישירות לאפרכסות 5 גידים.
התקנה על/תחת הטיח ואופציה למצלמה.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
41 מדרגים
אינטרקום משולב קודן ו-2 לחצני מתכת.
מתאים לבית דו משפחתי.
פאנל אלומיניום מהודר ואופציה למצלמה.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
38 מדרגים
אינטרקום תדאור מהודר אנטי ונדאלי
מתאים ל-4 דירות
אופציה למצלמה פנימית
משולב קודן מתכתי מואר
מתאים להתקנה על/תחת הטיח
כולל גגון נגד גשם
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
27 מדרגים
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
30 מדרגים
אינטרקום ל-4 משפחות בחיבור לאפרכסת 5 גידים.
פאנל אלומיניום מהודר.
אופציה למצלמה פנימית.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
38 מדרגים
אינטרקום משולב קודן למשרד המתחבר למרכזיה ומאפשר פתיחת הדלת מכל שלוחה.
פאנל מתכתי להתקנה על טיח.
מתאים למשרד או בית בו קיימת מרכזיית טלפונים.
* קיים דגם מיוחד למרכזיית פנסוניק.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
98 מדרגים
אינטרקום קודן למרכזיית טלפונים המאפשר פתיחת הדלת מכל שלוחה.
פנל אלומיניום מהודר להתקנה תחת טיח או על הטיח.
אופציה לקודן מואר ומצלמה פנימית.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
86 מדרגים
אינטרקום אנטי ונדאלי מהודר, משולב קודן ותצוגה.
אינטרקום למרכזיה ופתיחת הדלת מכל שלוחה.
תצוגה מוארת לדיפדוף בין השלוחות והצגת שם החברה.
אפשרות לפתיחת 2 שערים. אופציה למצלמה.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
74 מדרגים
אינטרקום המתחבר לשלוחה במרכזיה ומאפשר פתיחת הדלת מכל שלוחה.
פנל אלומיניום מהודר להתקנה על או תחת הטיח.
אופציה למצלמה פנימית.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
54 מדרגים
פנל אינטרקום עם לחצן קריאה המתחבר לשלוחה במרכזיה ומאפשר פתיחת הדלת מכל שלוחה.
פנל מתכתי להתקנה על הטיח.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
69 מדרגים
אינטרקום משולב קודן, המתחבר ליציאת האינטרקום במרכזיות פנסוניק ולוגיפון ומאפשר פתיחת הדלת מכל שלוחה במרכזיה.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
62 מדרגים
אינטרקום משולב קודן לבית משותף עם תצוגה דיגיטלית.
פאנל ל-16 דירות עם אפשרות הרחבה.
צג דיגיטלי להצגת ודפדוף בשמות הדיירים.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
84 מדרגים
מתאם אינטרקום דו גידי המאפשר חיבור אינטרקום לקו הטלפון בבית ללא צורך בשפורפרת אינטרקום יעודית.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
100 מדרגים
מתאם אינטרקום אנלוגי למרכזית IP/VoIP
התקנה פשוטה המשדרגת כל אינטרקום שלוחה לאינטרקום IP
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
11 מדרגים
דרונט בניית אתרים

מקור טכנולוגיות (ג. מקורטק מערכות זיהוי בע"מ), פרשקובסקי 7 ראשל"צ טלפון: 03-9507079 פקס: 03-6053633
מרחב צפון - טלפון: 054-2561550