makor technologies

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - הטלת עיצומים כספיים על המעסיק

01/07/2012
בתאריך 19/06/2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. מטרתו של החוק הינה להגביר ולייעל את אכיפתם של חוקי העבודה בעזרת מנגנונים חדשים כמו התראות מינהליות, עיצומים כספיים, קנסות ועוד וזואת לאחר הליך קצר ומהיר של שימוע.
החוק מהדק את הפיקוח על המעסיקים ומגביר את אכיפת דיני העבודה לטובת כלל העובדים במשק.
בהתאם לחוק, החדש, עובדים שיגישו תלונה למשרד התמ"ת על הפרת זכויותיהם, יוכלו להביא להטלת עיצומים כספיים על המעסיק (בהנחה ותלונתם תמצא מוצדקת) היכולים להגיע למאות אלפי שקלים וכל זאת בהליך מנהלי מקוצר ויעיל יותר מההליך הפלילי ובנוסף לזכות העומדת לעובד לתבוע את המעסיק תביעה אזרחית בבית הדין לעבודה.
בנוסף, החוק החדש מטיל לראשונה על מעסיקים המזמינים שירותי  כח אדם(סיעוד, אבטחה, ניקיון ועוד) את האחריות לוודא שמירה על זכויותעהם על עובדי הקבלן המועסקים אצלם.  במידה וזכויות העובדים יופרו, יהיו מזמיני השירות חשופים לעיצומים כספיים בגין אחריותם להפרת הזכויות.
 
מאידך, החוק מקנה למזמיני השירות הגנות מפני האחריות המוטלת עליהם, אם ינקטו באמצעים נדרשים למניעת פגיעה בזכויות העובדים כמו בדיקות שכר חיצוניות, הסכמי עבודה בהתאם לחוק החדש, בירור מול העובדים ועוד.
 
ביחס לחוק החדש, מבטיח משרד התמ"ת אכיפה מהירה, יעילה וכואבת למעסיקים עבריינים הכוללת טיפול מהיר בתלונת העובד, שימוע בפני התמ"ת למעסיקים החשודים כמפירי חוק, עיצומים כספיים כבדים על מנכ"לי חברות ומעסיקים, קנסות גבוהים, חשיפה ופרסום שמות מעסיקים מפירי חוק באתר משרד התמ"ת ועוד.
 
חלק מחובות המעסיקים על פי החוק הן: ניהול פנקס חופשות, ניהול פנקס שעות עבודה, תליית תקנון למניעת הטרדה מינית, תשלום גמול שעות נוספות, מסירת פירוט שכר העבודה, תשלום שכר מינימום וכדומה.
 
עדיין לא מאוחר מידי להתקין שעון נוכחות בעסק, אשר ינהל ויסדר את התנהלות שעות העובדים ויסיר את סיכון החשיפה הפלילית של המעסיק במידה ויתבע ע"י העובד.
 
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים

מקור טכנולוגיות (ג. מקורטק מערכות זיהוי בע"מ), פרשקובסקי 7 ראשל"צ טלפון: 03-9507079 פקס: 03-6053633
מרחב צפון - טלפון: 054-2561550