makor technologies

חוק הגנת השכר

החל מה-1/2/2009 נכנס לתוקפו תיקון מהפכני בחוק בחוק הגנת השכר שמעביר את נטל ההוכחה בתביעות עובדים, מן העובד אל המעביד. זאת בנוסף לחובת מתן תלוש שכר בהיר ומפורט והחלת עונשי מאסר וקנסות של עד מיליון שקלים על העבריינים.
תלוש החדש יהיה מעמד של מסמך משפטי מחייב. הדבר מהווה שינוי דרמטי בחוק הגנת השכר שהוא בעל "משמעויות והשלכות רחבות היקף על זכויות העובדים ועל החובות החלות על המעביד".
מהפכת התלוש החדש היא תוצאה של תיקון החוק שהתקבל בכנסת פה אחד בקיץ שעבר ביוזמת ח"כ שלי יחימוביץ (עבודה). התלוש חייב להיות ברור וקריא ולכלול את כל המגיע לעובד עד לשקל האחרון וכל זכות אחרת שמגיעה לו (ימי חופשה וכו').
 
מהפך נוסף בעקבות החוק החדש לטובת העובדים יעמוד לזכותם בסכסוכי השכר עתידיים. נטל ההוכחה מתהפך ומעתה, המעביד הוא זה שיצטרך להוכיח כי שילם את כל המגיע ממנו כחוק. זאת אחרי 40 שנה שבהן נאלץ העובד להוכיח את טענותיו כשתבע את מעסיקו על הלנת שכר או על עיוותים בתנאי השכר.
 
החוק התקבל אחרי שנתיים של דיונים עם נציגי האוצר, ההסתדרות, משרדי התמ"ת והמשפטים. ארגוני המעסיקים תמכו בחקיקה. יחימוביץ הסתייעה ב"קליניקה למשפט ורווחה" שליד האוניברסיטה העברית עד לגיבוש הנוסח הסופי של החוק לאחר פשרות עם כל הגורמים. "החוק החדש שם קץ למצב שבו היו מעסיקים אשר השתמשו בתלושי שכר מעורפלים ומסתוריים ככסות לעבריינות על חוקי העבודה", אמרה יחימוביץ ל-YNET. "מטרתו המקורית היתה מיסוד תלוש השכר כמסמך קריא, מובן ומחייב. אבל במהלך הדיונים הצלחנו להוסיף לחוק את ההישג החשוב לא פחות של העברת נטל ההוכחה בסכסוכי השכר מהעובד החסר אונים למעסיק, בתוספת הסנקציות הפליליות שיהיו דגל אדום למעסיקים עבריינים".

תאריך 01/02/2009 - 01/01/2025
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים

מקור טכנולוגיות (ג. מקורטק מערכות זיהוי בע"מ), פרשקובסקי 7 ראשל"צ טלפון: 03-9507079 פקס: 03-6053633
מרחב צפון - טלפון: 054-2561550